top of page
Saw_Header.jpg
What is DTC90?
image_edited.png

Case Story: Automatisering af Bygnings stål produktion for Trapper og Altaner

 

Baggrund: Vores kunde, en førende producent af bygnings stål til trapper og altaner, havde i årevis arbejdet med en manuel produktionsproces, der involverede traditionelle maskiner som savemaskiner og boremaskiner. Denne metode var ikke kun omkostningstung, men også tidskrævende og belastende for medarbejderne. Kunden besluttede sig for at modernisere og automatisere deres produktionsproces for at opnå større effektivitet og sikkerhed for deres arbejdere. De henvendte sig til os for at få hjælp og inspiration til at gennemføre denne transformation.

Udfordringen: Hoved udfordringen var at erstatte den manuelle proces med en automatiseret løsning, der kunne forarbejde stålprofiler til trapper og altaner mere effektivt og sikkert. Kunden ønskede at minimere produktionsomkostningerne og forbedre arbejdsmiljøet samtidig med at de opretholdt eller forbedrede produktkvaliteten.

Løsningen: Efter omfattende undersøgelser og samtaler med kunden, foreslog vi at etablere et avanceret DTC Pro profilbearbejdningscenter specielt tilpasset deres behov. Dette center ville kombinere forskellige bearbejdningsprocesser og automatiseringselementer for at opnå maksimal produktivitet og kvalitet.

En central del af løsningen var at designe en saveenhed, der kunne håndtere stålprofiler op til 160x160 mm i størrelse. Denne saveenhed blev udstyret med avanceret skæreteknologi og et optimeret spændesystem for at sikre præcision og gentagelighed i skærearbejdet.

Desuden blev lade-magasinet opgraderet til at kunne håndtere stålprofiler med en længde på op til 12 meter og en vægt på op til 750 kg pr. stk. Dette gjorde det muligt for produktionsprocessen at køre i længere tid uden menneskelig indgriben og med minimal risiko for fejl eller ulykker.

Resultater: Efter implementeringen af DTC Pro profilbearbejdningscenteret oplevede vores kunde betydelige forbedringer i deres produktionsproces:

  1. Højere effektivitet: Den automatiserede proces reducerede betydeligt produktionstiden, hvilket gjorde det muligt for kunden at levere ordrer hurtigere og mere pålideligt.

  2. Lavere omkostninger: Automatiseringen medførte en betydelig reduktion i produktionsomkostninger, hvilket øgede kundens overskudsmargin.

  3. Forbedret sikkerhed: Da de farlige manuelle opgaver blev overtaget af maskiner, faldt risikoen for arbejdsulykker markant, hvilket førte til et forbedret arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel

  4. Højere kvalitet: Den præcise og gentagelige bearbejdning sikrede, at produkterne opfyldte høje kvalitetsstandarder, hvilket førte til øget kundetilfredshed.

Samlet set var automatiseringen af produktionsprocessen en betydelig succes, der ikke kun forbedrede kundens konkurrenceevne, men også bidrog til en mere bæredygtig og sikker fremtid for deres medarbejdere. Det var en fornøjelse at arbejde med kunden og være en del af denne transformation mod en mere moderne og effektiv produktionsmetode.

bottom of page