top of page
Saw_Header.jpg

Ventilationsriste

image_edited.jpg

Case Story: Optimering af Ventilationsriste Produktion

 

Baggrund: Vores kunde, en anerkendt producent af ventilationsriste i aluminiumprofiler, stod over for en udfordrende beslutning. De havde traditionelt brugt en manuel betjent produktionsproces i en særskilt fabrik med 20-30 medarbejdere og et areal på 2000 m2. Med en stærk vision om at forbedre effektiviteten og reducere omkostningerne, traf de beslutningen om at omlægge produktionen af ventilationsriste til en ny produktionsenhed, der kun skulle være på 200 m2 med blot 2-3 medarbejdere ansat til produktionen.

Udfordring: Omlægningen af produktionsprocessen stod over for flere udfordringer. For det første skulle den nye produktionsenhed være betydeligt mindre end den eksisterende fabrik. Derudover skulle produktionskapaciteten opretholdes eller endda forbedres, og produktkvaliteten skulle forblive uændret eller forbedres. Reduceringen af medarbejderantal og arealudnyttelsen skulle opnås uden at gå på kompromis med disse faktorer.

Løsning: Vores team blev hyret til at hjælpe med at optimere omlægningen af produktionsprocessen. Vi begyndte med en grundig analyse af den eksisterende produktionsproces, hvilket inkluderede at identificere flaskenekke, unødvendige operationer og tidsspild. Efter en omfattende dataindsamling og procesforståelse udviklede vi en skræddersyet løsning til vores kunde.

Løsningen involverede implementeringen af avancerede maskiner og automatiseringsteknologi, der skulle erstatte en betydelig del af de manuelle processer. Disse maskiner blev nøje udvalgt for at optimere produktionsprocessen, forbedre kvaliteten og øge effektiviteten.

Vi oprettede også et nøje overvåget lagerstyringssystem, der ville sikre, at råvarer og komponenter blev leveret præcist i det rette øjeblik og i de rigtige mængder. Dette eliminerede spild og unødvendige omkostninger.

Resultater: Efter implementeringen af vores løsning oplevede vores kunde bemærkelsesværdige resultater:

1.    Kraftig reduktion i arealbehov: Den nye produktionsenhed krævede kun 200 m2, hvilket var en 90% reduktion i areal sammenlignet med den gamle fabrik.

2.    Reduceret medarbejderantal: Antallet af medarbejdere blev reduceret fra 20-30 til kun 2-3, hvilket førte til store besparelser.

3.    Forbedret produktionskapacitet: Produktionskapaciteten blev opretholdt og endda forbedret, hvilket betød, at kunden kunne opfylde ordrer mere effektivt.

4.    Forbedret produktkvalitet: Automatisering og avanceret teknologi resulterede i færre fejl og konsekvent højere produktkvalitet.

5.    Reduktion i omkostninger: Den samlede produktionsomkostning blev reduceret betydeligt, hvilket øgede kundens konkurrenceevne.

Konklusion: Omlægningen af produktionen af ventilationsriste var en vellykket indsats, der resulterede i betydelige fordele for vores kunde i ventilationsbranchen. Med den rette strategi og implementering af avanceret teknologi formåede de at opnå deres mål om at reducere arealbehovet og medarbejderantallet drastisk, samtidig med at de forbedrede produktionskapacitet og kvalitet. Dette projekt er et glimrende eksempel på, hvordan en virksomhed kan opnå større effektivitet og konkurrenceevne ved at investere i automatisering og procesoptimering.

bottom of page